Zero moment of truth (ZMOT) er brugerens beslutningsproces online, som består af andres oplevelser.

Continue Reading