Vi har været udsat for meget slam i blogosfæren de sidste ti år. Spam, fakes og hacks er tre overskrifter. Vi tager dem en ad gangen.

Spam i kommentarfeltet er en af de ting der sker, når en blog enten bliver meget populær, eller sander til. Efter et sted mellem 6 og 12 måneders inaktivitet, så stiger spamkurven brat. De må crowdsource nogen linklister, så de kan linkfarme deres slammede sider højt op på Google.

Udover det, så er der jo også helt almindelig spammail, hvor der er en særlig kategori for blogejere, der hedder linkswap-mails. Det er linkfarmere, der spørger om I ikke skal linke til hinanden, og håber på at du er så dum, at du sætter deres link på, før du opdager at de er nogen snydepelse.

Spam er klart lavest i hierarkiet, det er noget alle bliver udsat for.